Điều tra là tiến hành các hoạt động tìm hiểu, tìm kiếm, xác minh, xem xét thông tin, các vật dụng, bằng chứng, hàng hóa … nhằm mục đích cuối cùng là tìm ra để biết rõ sự thật. Trung tâm điều tra T&T được thành lập ngày 30/04/2000 tự hào là con chim đầu […]

Trung Tâm Điều Tra T&T kính chào quý khách. Quý khách là cá nhân hay tổ chức đang gặp phải vấn đề là tìm mãi không ra đối tượng đang bỏ trốn, cố tình vắng mặt. Quý khách là cá nhân đang tìm kiếm người thân, người già, trẻ lạc. Quý khách đang tìm kiếm […]