Thuê thám tử theo dõi người yêu và phí thuê thám tử theo dõi người yêu là 2 vấn đề trên cùng một dịch vụ. Tuy nhiên điều khách hàng quan tâm nhất chính là mức phí phải trả khi thuê thám tử tư. Vậy thuê thám tử tư theo dõi người yêu tốn bao […]