Giá cả dịch vụ thám tử luôn là vấn đề lo ngại khi các công ty muốn thuê thám tử tư điều tra mất cắp nội bộ trong công ty, khi hàng hóa trong công ty luôn bị mất mà không rõ lý do và thủ phạm. Xem thêm: Trung tâm điều tra T&T Lý […]