Quý khách và thân chủ truy cập vào dieutra.net, xin vui lòng chấp nhận điều khoản sau:

  1. Không được sao chép (copy) nội dung chuyện, các bài viết, thông tin từ website này.
  2. Chuyện, các thông tin, bài viết được đăng tải trên dieutra.net phục vụ mục đích cho quý vị tham khảo và hoàn toàn miễn phí.
  3. Các bài viết, câu chuyện, nhân vật, tên nhân vật đều được thay đổi nhằm bảo mật tuyệt đối thông tin cho thân chủ.

Đối với các sự vụ và thân chủ. Chúng tôi tuân thủ về nguyên tắc bảo mật sau: Bất kỳ và Tất cả các thông tin thu thập được đều không được truyền tới bất kỳ ai mà không được sự cho phép hoặc chỉ định của thân chủ.

Ban lãnh đạo Thám tử tư Sài Gòn T&T